Na wydanie decyzji i wypłatę pieniędzy urząd celny ma 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku podatnika. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga sprawdzenia, termin może być przedłużony do 90 dni.

Czy można odzyskać zapłaconą w Polsce akcyzę

Podatniczka zajmuje się dystrybucją polskiego alkoholu w innych krajach UE. Kupuje alkohol, za który zapłacono w Polsce akcyzę, i sprzedaje go za granicą, gdzie również musi odprowadzić do tamtejszego urzędu podatek. Czy w jakiś sposób może uniknąć podwójnego opodatkowania?

Czy wniosek może być złożony w dowolnej formie

Podatnik złożył w urzędzie celnym wniosek o zwrot akcyzy. Napisał go ręcznie na białej kartce papieru formatu A4. Czy postąpił prawidłowo?

Czy można żądać odsetek mimo niewydania decyzji

Podatniczka złożyła wniosek o zwrot zapłaconego w Polsce podatku akcyzowego. Mimo że od dnia złożenia wniosku minęły już dwa miesiące, urząd celny nie ustosunkował się do pisma. Nie wezwał też podatniczki do uzupełnienia dokumentów. Czy w takim wypadku może ona domagać się wypłaty odsetek?

Czy odsetki są wypłacane z urzędu

Podatnik otrzymał decyzję przyznającą mu zwrot podatku akcyzowego. Jednak urząd nie wypłacił mu pieniędzy w terminie. Czy urząd sam wypłaci mu należną kwotę wraz z odsetkami?

Czy za cały okres zwłoki należą się takie same odsetki

Podatnik złożył wniosek o wypłatę odsetek za nieterminowy zwrot akcyzy. Jednak od tego czasu kilka razy zmieniło się oprocentowanie nadpłat i zaległości podatkowych. Czy odsetki zostaną wypłacone w wysokości obowiązującej w dniu złożenia wniosku?

Czy urząd może odmówić wypłaty odsetek

Podatnik złożył wniosek o zwrot akcyzy wraz z odsetkami. Urząd uznał jednak, że jego wniosek jest bezpodstawny i wydał decyzję odmawiającą wypłaty odsetek. Czy podatnik mimo to może uzyskać od urzędu odsetki?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznej wersji eDGP: W jaki sposób ubiegać się o odsetki za nieterminowy zwrot akcyzy.