To, że wykaz nie jest w pełni zgodny z rozporządzeniem, nie przesądza o tym, czy podatnik może korzystać z ulg, czy nie. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie.
We wniosku o interpretację spółka, producent środków higienicznych, wyjaśniła, że do produkcji wykorzystuje skażony alkohol etylowy. Prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych, ale zaznaczyła, że nie spełnia ona niektórych wymogów określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.). Wskazała, że braki dotyczą opisu wyrobów i ich kodów statystycznych, liczby i rodzaju opakowań, łącznej ilości otrzymanych i zużytych towarów zwolnionych. Z drugiej strony ewidencja zawiera dodatkowo dane, których obowiązujące przepisy nie wymagają.
Według pełnomocników przedsiębiorstwa na skutek takich braków nie nastąpiła utrata prawa do zwolnienia z podatku. Wynika to z tego, że prowadzona przez spółkę ewidencja jest wystarczająca. Argumentowali, że ustawa o podatku akcyzowym nakłada jedynie obowiązek prowadzenia ewidencji, nie zaś spełnienie dodatkowych wymagań zawartych w rozporządzeniu.