Branża paliwowa chce zniesienia odpowiedzialności sprzedawców za błędy nabywców w handlu olejem opałowym. Obecna ustawa o podatku akcyzowym przewiduje kary dla dystrybutorów oleju opałowego, jeżeli nabywca zmieni przeznaczenie produktu i użyje go w innych celach niż opałowe.

Dystrybutorzy są karani za nawet drobne błędy i pomyłki w dokumentacji od odbiorców i nie mają możliwości ich poprawienia. Nałożone na nich wysokie kary nierzadko kończą się likwidacją firmy.

– Sprzedawcy lekkiego oleju opałowego, zwanego olejem napędowym grzewczym protestują przeciwko złemu funkcjonowaniu prawa i domagają się zarówno zmiany przepisów, jak i ich interpretacji – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Halina Pupacz, prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych. – Większość firm, która została skontrolowana w ostatnich kilku latach ma poważne trudności. Część została zamknięta, bo konta przedsiębiorców zostały zablokowane przez urzędy skarbowe, co zmusiło ich do założenia nowej działalności, a część firm upadła.

Reklama

Chodzi o konstrukcję przepisów ustawy o podatku akcyzowym. Każdy odbiorca oleju grzewczego, który będzie go używał do celów opałowych, ma obowiązek złożyć oświadczenie, że zużyje go właśnie w tym celu. Z kolei dystrybutorzy oleju muszą sprawdzić, czy rzeczywiście olej został użyty zgodnie z przeznaczeniem, co w praktyce jest trudne, a często niemożliwe.

Sytuację przedsiębiorców z tej branży dodatkowo pogorszyła zmiana ustawy o podatku akcyzowym z 2008 r., na podstawie której dystrybutorzy muszą dokonywać comiesięcznych zestawień oświadczeń odbiorców. Jeżeli urząd celny wykryje nawet drobne błędy w dokumentacji (fakturach, oświadczeniach nabywców), na przedsiębiorców są nakładane kary. Ministerstwo Finansów tłumaczy rygorystyczne przepisy walką z szarą strefą.

Dystrybutorzy oleju opałowego domagają się natomiast zmiany prawa i zniesienia ich rygoryzmu.

– Trzeba zdjąć ze sprzedawców lekkiego oleju opałowego odpowiedzialność za niezawinione przez nich błędy. Sprzedawca nie powinien odpowiadać za to, co zrobił nabywca – podkreśla Halina Pupacz.

Prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych tłumaczy, że dystrybutorzy nie mają możliwości wpływania na to, w jaki sposób końcowi odbiorcy wykorzystują kupiony produkt. Dlatego też nakładanie kar na firmy sprzedające olej opałowy jest niesprawiedliwe.

– Kupujący czasami zmienia przeznaczenie oleju, nie leje go do pieca, tylko do samochodu, ciągnika lub innego urządzenia. Jeżeli urząd celny skontroluje przedsiębiorcę i wykryje jakiś błąd w dokumencie, który potwierdzał zakup tego oleju, to nakłada karę w wysokości ponad 2 złotych od jednego litra. Karę ponosi sprzedawca, a nie na nabywca, który finalnie kupił to paliwo, żeby użyć do innych celów niż grzewczy – wyjaśnia Halina Pupacz.

Kary za błędy nabywców oleju opałowego są dla dystrybutorów wysokie.

– Obecnie cena oleju opałowego jest na bardzo wysokim poziomie, wynosi już dobrze ponad 4 złote. Firma, która zajmuje się obrotem paliwem, jest w stanie uzyskać marżę 10 groszy na sprzedawanym produkcie, ale jakikolwiek błąd formalny w dokumentacji powoduje, że musi zapłacić 2 złote kary. Jest to dwudziestokrotnie większa kara niż uzyskiwany zysk na sprzedaży tego paliwa – stwierdza Halina Pupacz.