Melasa, która nadaje się bezpośrednio do konsumpcji bez dalszego przetwarzania przemysłowego, podlega opodatkowaniu akcyzą bez względu na to, że może mieć też inne przeznaczenie.
Takie stanowisko zajęło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 20931/13).
Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że sprowadzoną do Polski melasę celnicy uznają za wyrób tytoniowy podlegający akcyzie (DGP nr 159 z 19 sierpnia 2013 r.). W sprawie, którą opisaliśmy, przedsiębiorca oferował melasę palaczom fajki wodnej (shishy) oraz jako środek stosowany w aromaterapii. Teraz w interpelacji poselskiej poruszony został problem podatnika, który sprowadzał z Indii zapachową melasę do spalania w kominkach (dzięki czemu w pomieszczeniach utrzymuje się przyjemny zapach). Sprzedaż melasy skończyła się dla niego sporem z Izbą Celną w Poznaniu o zaległą akcyzę. Wcześniej podatnik uzyskał indywidualną interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, z której wynikało, że opisana przez niego masa aromatyczna nie jest wyrobem akcyzowym, ponieważ przeznaczona jest do kominków i palenisk w celu odświeżania i odwadniania pomieszczeń oraz nie zawiera tytoniu (interpretacja z 23 kwietnia 2012 r., sygn. ILPP3/443-41/12-3/TW).