Spółdzielnia mieszkaniowa jest zwolniona z akcyzy, gdy zużywa gaz do ogrzewania mieszkań lokatorów, ale nie pomieszczeń administracyjnych – wyjaśniła bydgoska izba skarbowa.
Chodziło o spółdzielnię, która kupowała gaz ziemny wysokometanowy sklasyfikowany w nomenklaturze scalonej (CN) pod pozycją 2711 21 00. Wykorzystywała go w osiedlowej kotłowni do ogrzewania zarówno mieszkań, jak i budynków administracyjnych. Spytała izbę skarbową, czy może skorzystać ze zwolnienia z akcyzy, o którym mowa w art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Przepis ten dotyczy czynności, których przedmiotem jest gaz przeznaczony dla celów opałowych, m.in. do ogrzewania gospodarstw domowych.
Izba odpowiedziała, że preferencją będzie objęte tylko zużycie gazu na cele opałowe przez gospodarstwa domowe znajdujące się w zasobach spółdzielni. Nie dotyczy to budynków administracji.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2014 r., nr ITPP3/443-624/13/AT.