Sejm zajmie się projektem dot. zwolnienia karetek z podatku akcyzowego

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, autorstwa posłów PO, podczas pierwszego czytania w Sejmie poparły wszystkie kluby parlamentarne, następnie został skierowany do prac w komisji. Teraz posłowie, podczas drugiego czytania, zostaną poinformowani o efekcie jej prac.

Posłowie zgodnie wskazywali, że podatek akcyzowy z definicji naliczany jest od dóbr luksusowych, a za takie trudno uznać ambulanse. Podnosili, że zwolnienie z akcyzy obniży ceny pojazdów sanitarnych i być może umożliwi zwiększenie dokonywanych przez placówki zakupów. Sygnalizowali także, że zmiana zlikwiduje niepotrzebny obrót środkami publicznymi, bo pieniądze z akcyzy zasilają budżet, a ten przekazuje je do systemu ochrony zdrowia, który karetki kupuje. Część parlamentarzystów oceniła, że rozwiązania zaproponowane w projekcie noweli powinny być wprowadzone wcześniej.

Wiceminister finansów i szef służby celnej Jacek Kapica poinformował, że resort pracował nad własnymi rozwiązaniami zmierzającymi do zwolnienia z akcyzy pojazdów sanitarnych przeznaczonych dla zespołów ratownictwa medycznego. Mówił, że resort popiera rozwiązania projektu poselskiego - choć dostrzega potrzebę ich doprecyzowania.

Projekt przewiduje dodanie do obowiązującej ustawy nowego artykułu. Warunkiem zwolnienia z opodatkowania ma być przeznaczenie pojazdów do ratownictwa medycznego zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym i spełnienie przez nie wymogów technicznych oraz jakościowych określonych w Polskich Normach, a przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Jak uściślono, szczegółowe dane dotyczące pojazdów zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 (Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe) jako ambulanse ratunkowe (typ B) i ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wnioskodawcy uważają, że zwolnienie pojazdów sanitarnych z akcyzy jest uzasadnione tym, do czego są wykorzystywane - ratowania życia i zdrowia. Podnoszą także, że rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa, które wielokrotnie sygnalizowało konieczność zaprzestania pobierania akcyzy od ambulansów. (PAP)