Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawią się wkrótce wyjaśnienia, wskazujące, jak należy określać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT. Zapowiedział to wiceminister finansów Janusz Cichoń w odpowiedzi na interpelację poselską.
Jak podkreślił, opracowano i opublikowano wytyczne dotyczące branży turystycznej. Resort potwierdził w nich niekorzystne dla podatników z tego sektora stanowisko, że daninę trzeba odprowadzać już w związku z otrzymaniem zaliczki na poczet usługi turystycznej, a podstawą jego obliczenia jest szacowana marża. Wiceminister Cichoń zlecił już przygotowanie wyjaśnień dotyczących innych branż.
Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują zmienione przepisy w ustawie o VAT dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego.
Zdaniem posłów i przedsiębiorców nadal budzą one wątpliwości. Co do zasady obowiązek podatkowy w VAT powstaje teraz z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi (art. 19a ust. 1 ustawy). Wcześniej powstawał w miesiącu wystawienia faktury potwierdzającej sprzedaż.
W odpowiedzi na interpelację Janusz Cichoń przypomniał, że dokonanie dostawy towarów odpowiada momentowi ich wydania, a ten należy określać w zależności od konkretnego stanu faktycznego. O tym, że firmy mają z tym problemy, świadczą jednak liczne interpretacje indywidualne. Organy podatkowe wyjaśniają w nich, że o dostawie możemy mówić, gdy na nabywcę przechodzi całe ryzyko związane z uszkodzeniem lub utratą towaru.
Odpowiedź wiceministra finansów Janusza Cichonia z 29 lipca 2014 r. na interpelację nr 27320/14