Firmy zaliczą do kosztów podatkowych koszty wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Od 1 stycznia 2009 r. firmy chętniej będą przekazywały produkty spożywcze organizacjom pożytku publicznego. Wszystko za sprawą nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.), zgodnie z którą firmy będą mogły zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty wytworzenia lub ceny nabycia produktów spożywczych przekazanych na rzecz takich organizacji.
- Zmiana art. 16 pkt 14 ustawy u.p.d.o.p. jest znaczącym krokiem do poprawy sytuacji organizacji pożytku publicznego - uważa Jacek Pawlik, doradca podatkowy ze spółki audytorskiej Eccom.
Dodaje, że do tej pory wszelkiego rodzaju darowizny i ofiary nie stanowiły kosztu uzyskania przychodu, a darowizny na rzecz organizacji pożytku publicznego mogły być odejmowane od dochodu wyłącznie do 10 proc. jego wysokości. A zatem ustawodawca nie zachęcał firm do przekazywania żywności organizacjom pożytku publicznego. Od nowego roku taka zachęta będzie podwójna.
- W stosunku do artykułów spożywczych wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług (która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.) de facto odliczenie będzie w pełnej wysokości - wyjaśnia Jacek Pawlik.
Argumentuje, że jeżeli można w kosztach uzyskania przychodów uwzględnić wartość wytworzonych lub zakupionych produktów spożywczych darowanych organizacji pożytku publicznego, to tak jakby się uwzględniło całość tej darowizny w odliczeniu od dochodu.
Ekspert tłumaczy, że zmiany w ustawie o CIT idą w parze ze zwolnieniem przekazania takich darowizn od podatku od towarów i usług. Jego zdaniem nowelizacje ustaw w omawianym zakresie zachęcą większą rzeszę darczyńców (podobne rozwiązanie dotyczy także osób fizycznych) do przekazywania takich darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Nie zmienią się natomiast zasady rozliczeń innych darowizn niż produkty spożywcze.
- Pozostałe darowizny firmy rozliczą po staremu, czyli nie uwzględnią ich w kosztach uzyskania przychodów, a odliczą od dochodu w wysokości nieprzekraczającej 10 proc. jego wysokości - konkluduje nasz rozmówca.
Ważne!
Koszty wytworzenia produktów spożywczych przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego będą także wolne od podatku od towarów i usług