W stosunku do projektu objaśnień, który był poddany przez MF do konsultacji w czerwcu, objaśnienia zawierają większą liczbę praktycznych przykładów, a także uzupełniono je o informacje dotyczące sposobu prowadzenia ewidencji czy składania JPK_VAT w związku z dokonywanymi sprzedażami wysyłkowymi do konsumentów. Szczegółowo zostały również przedstawione obowiązki dotyczące fakturowania, jak również doprecyzowano obowiązki platform elektronicznych na gruncie pakietu e-commerce. Wciąż jednak pozostają kwestie, do których resort finansów nie odniósł się w objaśnieniach, a które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne na gruncie nowych przepisów.
Kontynuujemy cykl poświęcony pakietowi VAT e-commerce, który wdrożono ustawą z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1163). Omawiamy w nim szczegółowo nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, pokazujemy, jak funkcjonują one w praktyce, a także wyjaśniamy wątpliwości interpretacyjne.