Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu. W sprawie interweniował Rzecznik MŚP.

Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynął wniosek, w którym zwrócono się o zniesienie obowiązku czynnego żalu, w sytuacji gdy przedsiębiorca wychwycił błąd w pliku JPK_V7 i sam go skorygował. W wystąpieniu wskazano, że kwestia czynnego żalu utrudnia pracę księgowym. Przedsiębiorca zaś nie powinien być karany za to, że dostrzegł błąd i go naprawił.

Rzecznik MŚP przeanalizował przedmiotowe zagadnienie problemowe i pismem z 4 marca 2021 r., znak: WPL.205.2021.DL, zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zajęcie stanowiska w zakresie instytucji czynnego żalu przy korekcie pliku JPK_V7.

W odpowiedzi z 14 kwietnia 2021 r., znak: SP9.8022.2.2021, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował, że Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany przepisu art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który wychodzi naprzeciw kwestii podniesionej w piśmie Rzecznika MŚP.

Projekt ten zakłada, że instytucja określona w art. 16a kks (wyłączenie karania) będzie miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7, dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej. Obecnie propozycja legislacyjna w tym zakresie jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości