Podatnik wykonujący czynności opodatkowane i zwolnione z VAT będzie miał prawo do odliczenia VAT, nawet jeśli udział obrotów opodatkowanych nie przekroczy 2 proc.
Nowelizacja ustawy o VAT, którą w tym tygodniu zajmuje się Sejm, zakłada odejście od zakazu odliczania podatku naliczonego, jeżeli udział obrotów opodatkowanych w obrotach ogółem nie przekroczył w poprzednim roku 2 proc. Zmiana dotyczy podatników, którzy wykonują zarówno czynności, w związku z którymi przysługuje im prawo do odliczenia podatku naliczonego, jak i czynności zwolnione.
Jak wyjaśnia dr Krzysztof Biernacki, doradca podatkowy w Rödl & Partner, obowiązujące przepisy ograniczają prawo podatników do proporcjonalnego odliczenia VAT, gdy udział sprzedaży zwolnionej w całości sprzedaży podatnika, ustalony zgodnie z art. 90 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), jest wyższy niż 98 proc. Dla potrzeb odliczenia podatku naliczonego przyjąć należy, że cała sprzedaż ma charakter zwolniony.