Remont elewacji, zakup pompy ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej – to prace, których przeprowadzenie w domu umożliwia skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik może odliczyć wydatki związane z pracami termomodernizacyjnymi, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas rozliczania termomodernizacji?

Małżonków łączy wspólność majątkowa, ale faktura na prace termomodernizacyjne we wspólnym domu jest wystawiona tylko na jednego z nich. Czy oboje mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, czy tylko ten, na którego wystawiono fakturę?

Odliczenia wydatków może dokonać jeden z małżonków (oczywiście w granicach przysługującego mu limitu) albo oboje małżonkowie po 50 proc. wydatków lub w innej wybranej przez nich proporcji. W tym przypadku drugorzędne znaczenie ma to, na kogo została wystawiona faktura, gdyż wydatek dotyczy budynku mieszkalnego należącego do ich majątku wspólnego i został poniesiony z majątku wspólnego małżonków.

Dom należy tylko do żony, a faktura na prace termomodernizacyjne została wystawiona na męża. Czy żona może odliczyć ulgę, jeżeli oboje mają wspólność majątkową?

TAK Podatniczka może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, mimo że faktura jest wystawiona na męża. Kluczowe w tym przypadku jest to, że podatnicy mają wspólność majątkową, zatem wydatek został poniesiony również przez podatniczkę.

Dodatkowo wyjaśniamy, że w tym przypadku z ulgi nie skorzysta współmałżonek, nie dysponuje bowiem tytułem prawnym do budynku.

Podatnik odpisał z żoną w 2020 r. w ramach ulgi termomodernizacyjnej około 40 tys. zł (instalacja fotowoltaiczna). W 2022 r. małżonkowie dokupili pompę ciepła i rozbudowali poprzednią inwestycję fotowoltaiczną, wydając 79 tys. zł. Na przestrzeni trzech lat wydali więcej niż 106 tys. zł, czyli więcej niż limit ulgi dla małżonków, ale nie przekroczyli limitu ulgi w 2022 r. Ile mogą odliczyć w zeznaniu rocznym za 2022 r.?

Limit wydatków poniesionych przez podatnika w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł. Dotyczy on wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim każdy z nich dysponuje odrębnym limitem. Jeżeli podatnik wraz ze współmałżonką w 2020 r. odliczyli w zeznaniu ulgę termomodernizacyjną łącznie w wysokości 40 tys. zł, to do odliczenia w kolejnych latach pozostaje łącznie kwota 66 tys. zł (2 x 53 tys. zł – 40 tys. zł). Zatem w zeznaniu za 2022 r. małżonkowie nie są uprawnieni do odliczenia całego poniesionego wydatku.

Limit wydatków poniesionych przez podatnika w ramach ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53 tys. zł. Dotyczy on wszystkich przedsięwzięć realizowanych w budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku małżonków pozostających w związku małżeńskim każdy z nich dysponuje odrębnym limitem.

Zerowy PIT dla młodych

Podatnik nie skończył jeszcze 26 lat i w 2022 r. korzystał z ulgi zerowy PIT dla młodych. Za ubiegły rok dostał PIT-11, ale w dokumencie nie ma wykazanego podatku, bo płatnik go nie potrącił. Czy podatnik musi złożyć zeznanie roczne, czy wystarczy sam PIT-11?

Jeśli w 2022 r. podatnik uzyskał wyłącznie przychody zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych, to nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Jak rozliczyć stypendium małoletniego?

Niepełnoletni syn otrzymał PIT-11 z wykazanym stypendium szkolnym za wyniki w nauce. Nie jest to PIT-8C, więc przychód, mimo że mały, został opodatkowany. Czy rodzic ma go rozliczyć, a jeśli tak, to czy w zeznaniu PIT-37 (rozliczając tylko dochody syna)? Czy może rodzice mają doliczyć ten dochód do swoich dochodów i wykazać w swoim zeznaniu PIT-36?

Dochody małoletnich dzieci, z wyjątkiem dochodów z ich pracy, rent, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium RP, dolicza się do dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków ze źródeł przychodów dzieci.

Zatem dochody małoletniego dziecka osiągnięte z tytułu stypendium nie podlegają doliczeniu do dochodów rodzica. W takim przypadku należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka, o ile stypendium nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Zeznanie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Co do zasady stypendium stanowi przychód z innych źródeł, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym, o ile nie spełni przesłanek do korzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Natomiast wolne od podatku dochodowego są m.in.:

• stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł. Nadwyżka podlega opodatkowaniu.

Po zakończonym roku podatkowym podmiot wypłacający stypendium ma obowiązek sporządzić i przekazać informację PIT-11. Kwotę wypłacanego stypendium, do wysokości limitu zwolnienia (3800 zł), wykazuje się w części G w poz. 106 PIT-11(29).

Jeżeli małoletni uzyska wyłącznie dochody zwolnione z podatku, nie ma obowiązku złożenia zeznania.

PIT dla organizacji porządku publicznego

Czy podatnik może przekazać 1,5 proc. podatku kilku organizacjom pożytku publicznego, dzieląc proporcjonalnie kwotę swojego 1,5 proc. podatku?

TAK Zgodnie z przepisami podatnik może wskazać tylko jedną OPP.

Nie przegap okazji na skorzystanie z ulg podatkowych w rozliczeniu PIT 2022!

Skontaktuj się z naszymi doświadczonymi ekspertami, którzy bezpłatnie odpowiedzą na pytania zawiązane z rozliczeniem podatku.

Zadzwoń pod numer (22) 761 30 20, eksperci czekają na Ciebie do 24 marca w godzinach 10.00-15.00.

Rozlicz swój PIT już dziś