Najpóźniej dziś powinno zostać ogłoszone rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – wynika ze strony Rządowego Centrum Legislacji.

Najpóźniej dziś powinno zostać ogłoszone rozporządzenie ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – wynika ze strony Rządowego Centrum Legislacji.

Jednak stratę podatkową poniesioną w 2022 r. można odliczać w 2023 r. już od miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek, i to nawet nie czekając na złożenie za ubiegły rok zeznania CIT-8 lub CIT-8AB – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Przypomnijmy, że termin złożenia tych zeznań i ewentualnej dopłaty podatku za 2022 r. ma zostać przedłużony o trzy miesiące, tj. do 30 czerwca br. Tak wynika z podpisanego już przez ministra finansów rozporządzenia, które czeka tylko na publikację w Dzienniku Ustaw.

Złożenie zeznania CIT-8 za ubiegły rok nie jest jednak warunkiem koniecznym, aby móc obniżyć dochód uzyskany w kolejnym roku o wysokość straty poniesionej w roku poprzednim – wyjaśnił dyrektor KIS.

Potwierdził więc – odpowiadając na pytanie spółki z o.o. – że może ona odliczać stratę za 2022 r. już w zaliczkach na podatek dochodowy, począwszy od marca 2023 r. (o to pytała spółka). Co więcej – dodał – może ona uczynić to także w zaliczkach za wcześniejsze miesiące (za styczeń i luty).

Niezbędnym wymogiem jest natomiast, jak wyjaśnił fiskus:

wiedza podatnika o wysokości poniesionej straty za poprzedni rok podatkowy oraz

osiąganie dochodu w trakcie bieżącego roku podatkowego, tak aby można było obniżyć ten dochód o kwotę straty w odpowiedniej wysokości.

Natomiast podatnik nie musi czekać do momentu sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, w którym wykaże dochód z całego roku podatkowego i dopiero wówczas obniży jego wysokość o odpowiednią kwotę straty – podsumował dyrektor KIS.©℗

Rozlicz swój PIT już dziś

https://www.gazetaprawna.pl/pit2022/