Chodziło o spółkę, która zamierzała nabyć grunt i utworzyć na nim składowisko odpadów. Chciała się upewnić, że jeśli otrzyma decyzję o warunkach zabudowy, to będzie mogła zaliczyć kwotę wydatkowaną na zakup gruntu do kosztów uzyskania przychodów – w formie odpisów amortyzacyjnych od całej budowli – składowiska odpadów.
Zgodnie z art. 16c pkt 1 ustawy o CIT amortyzacji nie podlegają grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów. Amortyzowane są natomiast, zgodnie z art. 16a ustawy o CIT, m.in. budowle, budynki, maszyny, urządzenia i środki transportu stanowiące własność lub współwłasność podatnika.