Od 1 stycznia 2022 r. deklaracje CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z i CIT-11R będzie można składać tylko elektronicznie. Tak zakłada projekt Polskiego Ładu – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Dziś jeszcze można je składać na papierze (lub elektronicznie) – potwierdziło MF.
Przypomnijmy, że:
  • CIT-6R to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (składa się ją do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku – art. 26a ustawy o CIT),
  • CIT-6AR to deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  • CIT-10Z to deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • CIT-11R to deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR.
Wszystkie je składa się do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Tak wynika z art. 26a ustawy o CIT.
Uchwalona już przez Sejm nowelizacja ustaw podatkowych zwana Polskim Ładem (teraz jest w Senacie) zakłada zmianę treści art. 28a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT. Wskutek tego minister finansów uzyska upoważnienie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej MF również wzorów elektronicznych deklaracji, o których mowa w art. 26a ustawy CIT (dziś nie ma takiej delegacji).
Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. i od tego dnia będzie można składać ww. deklaracje jedynie w formie elektronicznej – poinformowało MF. ©℗