Autorami artykułu są Bartosz Bołtromiuk, doradca podatkowy, dyrektor w ENODO Advisors i Przemysław Sawicki, młodszy analityk w ENODO Advisors.

Zracjonalizowane i zliberalizowane zostały bowiem przepisy podatkowe dotyczące drobnych wytwórców energii z OZE. Użytkownicy fotowoltaiki i generatorów prądu powinni więc sprawdzić, czy obecnie są zobowiązani do rejestracji akcyzowej, składania deklaracji oraz prowadzenia ewidencji akcyzowych. Może się bowiem okazać, że obowiązki te już ich nie dotyczą.

Kiedy zwolnienie

Przypomnijmy, że energia elektryczna jest jednym z wyrobów akcyzowych. Podmiot, który ją wyprodukował i zużył, także gdy nie posiada koncesji, musi liczyć się z opodatkowaniem podatkiem akcyzowym.