Teraz wszystko w rękach Trybunału Sprawiedliwości UE, ale mimo skierowania do niego już ponad rok temu przez Naczelny Sąd Administracyjny pytania prejudycjalnego, wciąż zapadają wyroki w kwestii zwrotu akcyzy przy reeksporcie samochodów osobowych.
Najnowsze orzeczenie WSA w Poznaniu zapadło 21 kwietnia 2022 r. (sygn. akt III SA/Po 1584/21) i było korzystne dla podatnika. Identycznie ten sam sąd, lecz w innym składzie, orzekł 1 grudnia 2021 r. (sygn. akt III SA/Po 1014/21). Oba wyroki są jednak nieprawomocne.