Senat wprowadził do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej poprawki, zakładające objęcie czasową obniżką akcyzy także oleju opałowego.

Nowela wprowadza czasowe obniżenie akcyzy na paliwa, zwolnienia paliw z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej oraz zwolnienia z akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw.

Za nowelizacją wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 96 senatorów.

Nowelizacja zakłada:

  • czasową obniżkę stawek podatku na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG;
  • wprowadzenie zwolnień dla energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe;
  • czasowe wyłączenie z opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej sprzedaży paliw.

Zgodnie z nowelizacją, obniżka stawki akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej ma obowiązywać od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022r. Natomiast od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Stawka akcyzy na energię elektryczną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. ma wynieść – zgodnie z nowelizacją - 4,6 zł/MWh.

(ISBnews)