Zgłoszenia w obu przypadkach trzeba dokonać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).
Przypomnijmy, że Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych (CRPA) funkcjonuje od 1 lutego br. i zastąpił 44 lokalne rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych. Prowadzi go dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.
Termin przesłania zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA upływa 30 czerwca br. i dotyczy:
■ pośredniczących podmiotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego, który jest właściwy w sprawach akcyzy,
■ podmiotów, które w ramach działalności gospodarczej prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,
■ podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących osobą fizyczną, a zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (takich jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, Straż Graniczna – art. 32 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o podatku akcyzowym).
Nowy obowiązek nie będzie dotyczył osób wykorzystujących gaz LPG do celów grzewczych. Będą one mogły zarejestrować się dobrowolnie. Pisaliśmy o tym w artykule „Za kilka dni ruszy Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych” (DGP nr 16/2021).
30 czerwca br. upływa również termin na uzupełnienie złożonego już zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R o dane, które dotychczas nie były wymagane.
Podmioty, które mimo obowiązku nie zdążą się zarejestrować w CRPA na czas albo uzupełnić zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R, nie będą mogły od 1 lipca 2021 r. prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych.
Z kolei podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi, a zużywające wyroby akcyzowe nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy – ze względu na ich przeznaczenie – paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG – ostrzega ministerstwo.