Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wejdzie w życie w maju tego roku - przypomina w czwartkowym komunikacie resort finansów i dodaje, że pakiet akcyzowy uszczelni system i pomoże wyeliminować nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

"Ustawa zawiera pakiet kilkunastu rozwiązań uszczelniających system podatku akcyzowego, które pozwolą na poprawę warunków funkcjonowania uczciwie działających przedsiębiorców i znacznie utrudnią proceder firmom działającym w tzw. szarej strefie" - wyjaśnia cytowany w komunikacie wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Według resortu najważniejsze zmiany, które wprowadzi nowelizacja, to wdrożenie obowiązku składania elektronicznych deklaracji akcyzowych (z wyłączeniem tych, które są składane przez osoby fizyczne), ewidencji i innych dokumentacji w związku z obrotem wyrobami akcyzowymi. Ma to skrócić czas na załatwienie sprawy zarówno z punktu widzenia urzędu jak i podatnika.

"Zmiana umożliwi automatyczną analizę deklaracji przez administrację, dzięki czemu urząd szybciej wykryje firmy dokonujące nadużyć, a z drugiej strony będzie też szybciej wydawał decyzje w sprawach uczciwych przedsiębiorców" - dodaje Sarnowski.

Jak argumentuje resort, uszczelnienie systemu uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych znacznie utrudni uzyskiwanie zezwoleń na obrót towarami akcyzowymi przez tzw. "słupy". Dzięki zmianom w prawie urzędowi łatwiej będzie odmówić wydania zezwolenia akcyzowego, gdy będzie miał uzasadnione podstawy sądzić, że wnioskujący nie będzie płacił akcyzy, np. gdy nie ma środków ani doświadczenia, które pozwoliłyby mu na prowadzenie działalności deklarowanej urzędowi.

Dzięki uszczelnieniu systemu poboru akcyzy w zakresie paliw opałowych łatwiejsze będzie zwalczanie używania niżej opodatkowanego oleju opałowego do celów napędowych, np. w samochodach.

"Jest to poważny problem powodujący nie tylko straty w budżecie państwa i nieuczciwą konkurencję na rynku paliw, ale przede wszystkim oznaczający realne niebezpieczeństwo dla kierowców i ich pojazdów. W wyniku zmiany przepisów, jakość paliwa pod kątem jego pochodzenia badać będzie nie tylko Krajowa Administracja Skarbowa, ale również Inspekcja Handlowa" - podkreśla wiceminister Sarnowski.

Nowela zakłada też uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące alkoholu etylowego skażonego. Nowe przepisy utrudnią odzyskiwanie alkoholu etylowego z produktów zawierających w swym składzie alkohol częściowo skażony. Taki alkohol jest przez przestępców częściowo, często niewystarczająco, odkażany, a następnie służy do produkcji nielegalnych napojów alkoholowych, których konsumpcja może powodować poważne choroby.

Wprowadzone zostanie też uszczelnienie system poboru akcyzy dotyczące paliw żeglugowych. Zmiany ograniczą oszustwa w zakresie paliwa zwolnionego z akcyzy na potrzeby statków śródlądowych i rybackich, które często jest wykorzystywane do innych pojazdów. Warunkiem zwolnienia z akcyzy stanie się wpisanie statku, na którego potrzeby kupuje się paliwo, do odpowiedniego rejestru, tak aby można było zweryfikować, czy statek w rzeczywistości pływa albo jest zdolny do pływania.

Nowelizacja zakłada ponadto uszczelnienie system poboru akcyzy od samochodów osobowych, ponieważ wdrażane przepisy utrudnią rejestrację samochodów osobowych jako ciężarowych celem uniknięcia płacenia akcyzy.