Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku akcyzowym, zakładający uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów zwolnionych z akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe oraz gaz LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Jednocześnie wydłużono do 31 stycznia 2022 r. termin, w którym będzie możliwe stosowanie dokumentacji papierowej.

Za nowelą opowiedziało się 455 posłów, 5 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli kilka poprawek doprecyzowujących, m.in. termin wejścia w życie noweli (co do zasady 1 lutego 2021 r.). Odrzucili natomiast poprawkę, zakładającą wydłużenie zwolnienia z akcyzy samochodów hybrydowych do 31 stycznia 2023 r.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał w trakcie wczorajszej debaty, że analogiczna poprawka została wprowadzona do noweli ustawy VAT-owskiej, która jest obecnie na etapie prac senackich.Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada, że objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych): niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Zawiera także uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz wprowadzenie możliwości dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zakłada także przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe także stosowanie dotychczasowej dokumentacji papierowej do dostaw wyrobów akcyzowych.