W 2010 roku wzrosną stawki na niektóre wyroby akcyzowe. Zwiększa się stawka akcyzy na papierosy, oleje opałowe, paliwa napędowe.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym zmienią się stawki niektórych wyrobów akcyzowych. Zmiana ustawy podyktowana jest koniecznością harmonizacji polskich regulacji z przepisami wspólnotowymi. Zgodnie z opublikowaną nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym z 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. nr 215, poz. 1667) np. za paczkę papierosów w 2010 roku zapłacimy o 33 grosze więcej niż w roku bieżącym. Cena papierosów wzrośnie o 5,19 proc., tj. ze 138,50 zł do 146,83 zł za 1000 sztuk. Z 60 zł do 64 zł za 1000 kg wzrośnie natomiast akcyza za oleje opałowe niepodlegające obowiązkowi barwienia i znakowania oraz paliwa opałowe o gęstości równej bądź wyższej niż 890 kg/m sześc. Podwyższona została również stawka na węgiel i koks przeznaczone do celów opałowych (która obowiązuje dopiero od 2012 r.) oraz gaz ziemny przeznaczony do napędu silników spalinowych i do celów opałowych ze 1,18 zł do 1,28 zł.