Podatku akcyzowego nie uiszczą też osoby, które produkują nalewki na własne, domowe potrzeby.
Podatkiem akcyzowym jest objęta m.in. produkcja alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich. Za produkcję alkoholu uznaje się jego wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwodnianie, a nawet jego rozlewanie. Powoduje to, że praktycznie każda czynność związana z alkoholem musi odbywać się w składzie podatkowym, co niezwykle komplikuje obrót.
– Z tego powodu ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy łagodzące te surowe wymogi – mówi Dominika Cabaj, dyrektor w Dla Piper Wiater.