Podatku akcyzowego nie uiszczą też osoby, które produkują nalewki na własne, domowe potrzeby.
Podatkiem akcyzowym jest objęta m.in. produkcja alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych oraz wyrobów pośrednich. Za produkcję alkoholu uznaje się jego wytwarzanie, przetwarzanie, oczyszczanie, skażanie lub odwodnianie, a nawet jego rozlewanie. Powoduje to, że praktycznie każda czynność związana z alkoholem musi odbywać się w składzie podatkowym, co niezwykle komplikuje obrót.
– Z tego powodu ustawodawca zdecydował się wprowadzić przepisy łagodzące te surowe wymogi – mówi Dominika Cabaj, dyrektor w Dla Piper Wiater.
Obowiązek podatkowy nie powstanie w dwóch przypadkach. Po pierwsze, akcyzy nie zapłaci osoba, która w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie produkowała wyroby akcyzowe z przeznaczeniem na handel z wyrobów, za które akcyza została wcześniej uiszczona. Po drugie, podatku akcyzowego nie uiszczą też osoby, które produkują nalewki na własne, domowe potrzeby. W dodatku zgodnie z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) produkcja wyrobów, od których akcyza została zapłacona, nie musi odbywać się w składzie podatkowym.
Warto pamiętać o tym, że wytwórca nalewek, który ma zamiar sprzedawać swoje produkty, ma obowiązek oznaczenia swoich wyrobów znakami akcyzy. Jednak kiedy producent wytwarza nalewki z alkoholu, od którego akcyza została już zapłacona, nie musi nanosić banderoli w składzie podatkowym. Taki producent, powołując się na art. 116 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym, może otrzymać znaki akcyzy i dokonać oznaczenia nalewki poza składem. Niekorzystne dla podatników jest jednak to, że przy produkcji poza składem producent będzie musiał zapłacić za wydanie znaków akcyzy, ale nie będzie mógł potrącić wartości tych znaków akcyzy od kwoty należnego podatku, ponieważ po prostu nie będzie miał od czego.
Nalewki z owoców nie będą opodatkowane, jeśli do ich produkcji zostanie użyty alkohol z zapłaconą akcyzą.
Poza składem podatkowym mogą być też piwa, wina i napoje fermentowane, wytwarzane domowym sposobem przez osoby fizyczne, na własny użytek i nieprzeznaczone na sprzedaż.