Papierosy mentolowe i typu slim (cienkie) zapewniają rocznie 7 mld zł wpływów budżetowych z podatku akcyzowego. Zakaz ich sprzedaży spowoduje straty i rozrost szarej strefy.
Takie obawy wyraził podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Dominik w odpowiedzi na interpelację poselską nr 13655.
Komisja Europejska przygotowała projekt zmiany dyrektywy 2001/37/WE. Planowana nowelizacja wprowadza wiele obostrzeń i zakazów dotyczących produkcji wyrobów akcyzowych. Jeżeli wejdzie w życie w obecnym kształcie, zakazana zostanie sprzedaż papierosów mentolowych i papierosów o niestandardowej grubości typu slim. Obecnie w Polsce papierosy mentolowe stanowią 18 proc. legalnego rynku, a cienkie – 14 proc.
Jacek Dominik zapewnił, że Polska jako członek Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) popiera wszelkie działania korzystne dla zdrowia publicznego, ale propozycje Komisji Europejskiej wzbudzają wątpliwości. Zdaniem Ministerstwa Finansów zakaz sprzedaży cienkich i mentolowych papierosów spowoduje nie tylko spadek wpływów budżetowych z podatku akcyzowego, ale również wzrost szarej strefy. Na Ukrainie i Białorusi ceny papierosów są bowiem kilkakrotnie niższe, więc konsumenci zamiast zerwać z nałogiem, zaczną nabywać produkty z przemytu.