Przemieszczanie na terenie kraju wyborów zwolnionych z akcyzy lub objętych zerową stawką nie będzie wymagało stosowania elektronicznego dokumentu dostawy.
Taki wymóg miał obowiązywać od 2019 r., ale senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę wprowadzającą okres przejściowy do końca 2019 r. Jeszcze przez rok więc będzie można posługiwać się papierowym dokumentem dostawy. Wyjątkiem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych. Nie stosuje się do nich okresu przejściowego.
Ustawa, którą zajmował się Senat, zmienia nowelizację ustawy akcyzowej i prawa celnego uchwaloną w lipcu tego roku (Dz.U. poz. 1697). Wprowadziła ona nowe zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy – tj. za pomocą krajowego systemu teleinformatycznego (EMCS) z zastosowaniem elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD). Teraz stosowanie tych przepisów odroczono, co jest odpowiedzią na obawy przedsiębiorców sygnalizujących trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS. Mogłyby one skutkować wstrzymaniem dostaw wyrobów akcyzowych, m.in. zwolnionego z akcyzy paliwa lotniczego i gazu LPG.
Spełnienie wymogów dokumentacyjnych jest niezbędne do stosowania preferencji podatkowych w akcyzie (zwolnień i zerowej stawki ze względu na przeznaczenie przemieszczanego wyrobu).
Etap legislacyjny
Nowelizacja z 14 grudnia 2018 r. ustawy o podatku akcyzowym i prawa celnego – przekazana do podpisu prezydenta