Do 30 czerwca 2023 r. organizacje pożytku publicznego muszą zgłosić aktualny rachunek do urzędu skarbowego, chyba że wcześniej zgłoszony jest wciąż aktualny. To konieczne, aby otrzymać pieniądze z 1,5 proc. PIT – przypomina Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Nie trzeba zatem podejmować żadnych czynności, jeżeli w ubiegłych latach organizacja zgłosiła do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego jako właściwy do przekazania pieniędzy z PIT i nadal jest on aktualny.
Przypomnijmy, że środki z 1,5 proc. PIT mogą trafić tylko do OPP znajdujących się w wykazie prowadzonym przez dyrektora Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jest on dostępny na stronie internetowej Instytutu (niw.gov.pl).
Nie wszystkie OPP mają prawo do 1,5 proc. PIT za dany rok. Organizacja, która otrzymała status OPP np. w grudniu 2022 r., będzie po raz pierwszy uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. PIT dopiero za 2023 r. (a więc faktycznie otrzyma środki dopiero w 2024 r.), a i to pod warunkiem, że terminowo zamieści sprawozdania za cały 2022 r. w bazie sprawozdań OPP. ©℗