W zeznaniu za 2022 r. samotny rodzic może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia z dzieckiem, ale nie wtedy, gdy w grę wchodzi opieka naprzemienna.

To skutek ubiegłorocznych zmian. Z podatkowej preferencji dla samotnych rodziców nie mogą już korzystać podatnicy, którzy co najmniej jedno dziecko wychowują wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym, w tym również gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną. Wynika to wprost z art. 6 ust. 4f ustawy o PIT.
Przed 2022 r. fiskus również tak twierdził, ale przepisy nie zabraniały prawa do wspólnego rozliczenia z dzieckiem rodzicom wykonującym opiekę naprzemienną. Potwierdzał to Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyrokach z 2 grudnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 775/19), z 20 maja 2020 r. (II FSK 383/20), z 20 lutego 2020 r. (II FSK 573/15), z 5 kwietnia 2017 r. (II FSK 573/15).
NSA argumentował, że rodzic samotnie wychowujący dzieci to taki, który robi to w odosobnieniu od drugiego rodzica i bez jego udziału i który przebywa z dzieckiem w innym miejscu niż drugi rodzic. Jeśli zatem rozwiedziony rodzic nie wykonuje opieki w tym samym czasie i w tym samym miejscu, przy współudziale drugiego rodzica, składających się na proces jego czynności wychowawczych, to wręcz nielogiczne jest twierdzenie, że czyni to wspólnie z drugim rodzicem – uzasadniał sąd.
Od 2022 r., czyli po zmianie przepisów rodzice, nie mogą się już powoływać na to orzecznictwo.
Przypomnijmy, że preferencyjne rozliczenie pozwala osobie samotnie wychowującej dzieci zapłacić podatek w podwójnej wysokości, ale od połowy jej dochodów. Dzięki temu można skorzystać dwukrotnie z kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł rocznie) i uniknąć przekroczenia progu 120 tys. zł dochodów, powyżej którego podatek wynosi 32 proc.
Nie trzeba samemu dokonywać tych obliczeń. Można skorzystać z usługi Twój e-PIT. Wystarczy zalogować się np. do e-Urzędu Skarbowego (np. za pomocą profilu zaufanego) lub bezpośrednio do usługi Twój e-PIT (za pomocą danych autoryzacyjnych) i wybrać właściwą opcję, czyli preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica. Wtedy system Ministerstwa Finansów sam rozliczy podatek. Można również wskazać inne przysługujące ulgi i odliczenia, a na koniec zaakceptować rozliczenie w systemie.
Przypomnijmy, że jeżeli podatnicy nie złożą samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja br. automatycznie zostanie zaakceptowane to, które przygotowała skarbówka. Wówczas jednak preferencyjne rozliczenie samotnego rodzica nie zostanie uwzględnione. Będzie to można zmienić wyłącznie poprzez korektę zeznania (też np. za pomocą e-US).