Problem może powstać na styku nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz przepisów ustawy o CIT dotyczących cen transferowych. Nowelizacja k.s.h. (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) wejdzie w życie 13 października br.
Jak tłumaczy Anna Wcisło, partner w Zespole Cen Transferowych Crido, nowe przepisy k.s.h. wprowadzą definicję „grupy spółek”. Mogą je tworzyć polskie spółki kapitałowe, a spółką dominującą może być zarówno spółka polska, jak i zagraniczna. Poszczególne firmy mogą podjąć uchwałę o uczestnictwie w grupie – kierują się wtedy wspólną strategią i realizują wspólne dla grupy cel i interesy.