Do czasu udostępnienia aktualnego formularza w wersji 31 podatnicy mogą się rozliczyć na druku CIT-8 w wersji 30, ale pod warunkiem że pozwala to na prawidłowe odzwierciedlenie zdarzeń zaistniałych w 2021 r. – poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Dodało, że jest w trakcie przygotowania interaktywnego formularza w najnowszej wersji (31).

Na razie, mimo że jest już koniec marca, nie ma nowego druku CIT-8. Wprawdzie minister finansów wydłużył o trzy miesiące termin złożenia tego zeznania (podobnie jak CIT-8AB), ale nie wszyscy podatnicy chcą tak długo czekać. Niektórzy mają bowiem nadpłatę podatku (np. w związku z korzystaniem z ulg B+R) i chcieliby ją szybko odzyskać.
Z kolei odsuwanie w czasie zeznania w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych może się wiązać z utrudnieniem w rozliczeniu wspólników. Bez sporządzenia CIT-8 nie można bowiem pomniejszyć podatku komplementariusza. Jeżeli więc spółka teraz chce wypłacić komplementariuszowi zysk za 2021 r., a nie złożyła jeszcze swojego zeznania, to musi odprowadzić 19-proc. podatek bez potrącenia swojej części CIT. Dopiero później, gdy spółka się rozliczy, wspólnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.
Pisaliśmy o tym w artykule „CIT-8 przesunięte. Teraz problem mają komplementariusze” (DGP 55/2022).
W związku z tym coraz częściej na forach księgowych pada pytanie, czy można złożyć CIT-8 jeszcze na formularzu w wersji 30. Z odpowiedzi MF wynika, że istnieje taka możliwość, ale jeżeli organy uznają, że złożone w ten sposób zeznanie nie odzwierciedla zdarzeń zaistniałych w 2021 r., to trzeba będzie ponownie je wypełnić i przesłać – już na nowym druku.
Najważniejsze zmiany, jakie pojawią się w nowej wersji zeznania, są już znane, bo MF powiadomiło o nich pod koniec 2021 r., gdy ogłosiło konsultacje w tym zakresie. Poinformowało, że modyfikacje druku będą związane m.in. ze zmianami wprowadzonymi od 2022 r. w zakresie estońskiego CIT. Przede wszystkim na nowy druk muszą poczekać spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, które po raz pierwszy będą rozliczać się z tego podatku; nie jest to już ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tylko ryczałt od dochodów spółek.
– Zmiana będzie również w wykazywaniu hipotetycznych odsetek. W nowym formularzu mają być one ujmowane w odrębnym polu – zwraca uwagę Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers. Niewykluczone więc, że wykazanie hipotetycznych odsetek w globalnej kwocie kosztów w zeznaniu składanym za 2021 r., na wzór obowiązujący w rozliczeniu za 2020 r., mogłoby skutkować koniecznością korekty zeznania.
Ekspert zwraca też uwagę na nowe obowiązki dotyczące spółek nieruchomościowych.
– Jeśli w 2021 r. spółka przekazywała zaliczki spółce nieruchomościowej (płatnikowi), to powinna je wykazać w zeznaniu, by odliczyć je od podatku do zapłaty – wyjaśnia Jarosław Ziółkowski. Podkreśla, że w wersji 30 CIT-8 nie ma takiej opcji. ©℗