Na razie, mimo że jest już koniec marca, nie ma nowego druku CIT-8. Wprawdzie minister finansów wydłużył o trzy miesiące termin złożenia tego zeznania (podobnie jak CIT-8AB), ale nie wszyscy podatnicy chcą tak długo czekać. Niektórzy mają bowiem nadpłatę podatku (np. w związku z korzystaniem z ulg B+R) i chcieliby ją szybko odzyskać.
Z kolei odsuwanie w czasie zeznania w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych może się wiązać z utrudnieniem w rozliczeniu wspólników. Bez sporządzenia CIT-8 nie można bowiem pomniejszyć podatku komplementariusza. Jeżeli więc spółka teraz chce wypłacić komplementariuszowi zysk za 2021 r., a nie złożyła jeszcze swojego zeznania, to musi odprowadzić 19-proc. podatek bez potrącenia swojej części CIT. Dopiero później, gdy spółka się rozliczy, wspólnik będzie mógł wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty.