Artykuł 15e ustawy o CIT obowiązywał do końca 2021 r., został uchylony wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu. Jego treść została włączona do konstrukcji minimalnego podatku dochodowego, o którym pisaliśmy w artykule „Minimalny podatek dochodowy. Kolejny zagwarantowany wpływ do budżetu” (DGP nr 185/2021).
Przed sądami administracyjnymi nadal toczą się jednak spory o zakres stosowania ograniczeń w odliczaniu niektórych wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych.