W mojej ocenie wartość przychodów osiągniętych w 2020 r. przez spółkę komandytową (która od 1 stycznia 2021 r. lub 1 maja 2021 r. staje się podatnikiem CIT) nie powinna mieć żadnego wpływu na wysokość stawki podatkowej.

Co stwierdziło MF