Firma posiada pięć laptopów, które stanowią środek trwały w księgach rachunkowych.

– Jak zaksięgować dołożenie do nich pamięci – pyta pani Krystyna z Bytomia.

Ewidencja tego typu operacji powinna wynikać z zasad przyjętych w polityce rachunkowości.

Andrzej Jamroży, główny księgowy z Auxilium, wyjaśnia, że zakupienie pamięci do laptopa powinno zasadniczo powiększyć wartość początkową. Dzieje się tak, gdy pamięć oraz inne podzespoły i części peryferyjne zakupione do każdego z laptopów posiadają wartość ewidencyjną przekraczającą 3,5 tys. zł. Wówczas komputer (laptop) uważa się za ulepszony. Według eksperta, jeżeli ta granica nie zostanie przekroczona, to koszty nabycia poszczególnych nowych składników, w tym pamięci, można zaliczyć w momencie poniesienia bezpośrednio w koszty – zgodnie z zasadą istotności. Jeżeli np. jednostka wymieni dysk i doda kartę pamięci i na każdy z elementów wyda mniej niż 3,5 tys. zł, to w świetle przepisów podatkowych wydatki te nie wpływają na wartość komputera. Obie pozycje można zaliczyć do kosztów.

Według Andrzeja Jamrożego zakup pamięci, który zgodnie z polityką rachunkowości spółka ujmuje bezpośrednio w kosztach, można zaksięgować w następujący sposób: strona Wn konta 410 – Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami zobowiązania 225 – Rozliczenie VAT naliczony.

PRZYKŁAD

Ewidencja zakupu dysków twardych do komputerów

Do każdego laptopa zakupiono: twardy dysk za 3600 zł netto i kartę pamięci za 4000 zł netto (ceny ewidencyjne).

Zgodnie z polityką rachunkowości wartość początkowa każdego laptopa zostanie podwyższona o te wydatki. Strona Wn 010 – Środek trwały – 7600 zł, strona Wn konta 225 – Rozliczenie VAT naliczonego – 1672 zł, strona Ma konta 202 – Rozrachunki z dostawcami – 9272.

Stosujemy tę samą stopę umorzenia, która dotychczas stosowana była dla tego środka trwałego przed jego modernizacją, co fizycznie wydłuża okres amortyzacji.