Obowiązujące od dwóch lat zasady opodatkowania wirtualnych pieniędzy się nie sprawdziły. Pomóc w poborze podatku mają przepisy, nad którymi pracują resort finansów i OECD.
Jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw, do którego dotarł DGP, Ministerstwo Finansów chce, aby nie tylko urzędy celno-skarbowe, lecz także skarbowe mogły występować do banków o udostępnienie informacji dotyczących dochodów z kryptowalut. – Co więcej, urzędnicy będą mogli o to wnioskować już wtedy, gdy postępowanie toczy się w sprawie, a nie jak dotychczas przeciw konkretnej osobie – dodaje Jakub Wirski, doradca podatkowy z Gardens Tax & Legal. – Zainteresowanie fiskusa będzie więc dotyczyć znacznie większej liczby transakcji niż dotychczas – przestrzega ekspert.

Podatki wyciekają