Chcąc zastosować zwolnienie od akcyzy przy sprzedaży wyrobów węglowych, trzeba znowu pozyskiwać od nabywcy oświadczenie, że przeznaczy on kupiony surowiec na cele opałowe – przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Obowiązek ten dotyczy tzw. pośredniczących podmiotów węglowych, a wrócił od 16 maja br. w związku z odwołaniem stanu epidemii. Przestały bowiem obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi przy jednorazowej sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg nie było wymagane uzyskanie oświadczenia, że wykorzysta on węgiel do celów opałowych (par. 6 rozporządzenia z 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. z 2021 r., poz. 205).
Resort podkreślił, że nadal takie oświadczenie nie jest konieczne przy jednorazowym zakupie nie więcej niż 200 kg wyrobów węglowych. Nawet bez tego przysługuje zwolnienie z akcyzy. Wynika to z par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2379).
Zniesienie stanu epidemii od 16 maja wpływa też na wiele innych obowiązków podatkowych, np. konieczność płacenia od czerwca br. podatku od budynków. Pisaliśmy o tym szczegółowo w artykule „Koniec epidemii oznacza koniec części ulg” (DGP nr 89/2022).