Obowiązek ten dotyczy tzw. pośredniczących podmiotów węglowych, a wrócił od 16 maja br. w związku z odwołaniem stanu epidemii. Przestały bowiem obowiązywać regulacje, zgodnie z którymi przy jednorazowej sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy w ilości przekraczającej 200 kg, a nieprzekraczającej 2000 kg nie było wymagane uzyskanie oświadczenia, że wykorzysta on węgiel do celów opałowych (par. 6 rozporządzenia z 26 stycznia 2021 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. z 2021 r., poz. 205).
Resort podkreślił, że nadal takie oświadczenie nie jest konieczne przy jednorazowym zakupie nie więcej niż 200 kg wyrobów węglowych. Nawet bez tego przysługuje zwolnienie z akcyzy. Wynika to z par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 2379).