Kto tymczasowo, choćby w celach badawczych, wykorzystuje samochód osobowy zagranicznego zleceniodawcy, musi zapłacić podatek akcyzowy, chyba że auto wróci za granicę przed upływem 30 dni – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka zajmująca się tworzeniem nowoczesnych systemów samochodowych, na które składały się urządzenia (tzw. hardware) oraz instalowane oprogramowanie komputerowe (tzw. software). Spółka najpierw opracowywała symulację komputerową w warunkach laboratoryjnych, a następnie instalowała opracowany system w samochodzie i w trakcie jazdy testowej oceniała prawidłowość wdrożenia.
W tym celu spółka wykorzystywała nie tylko własne auta, lecz także pojazdy zagranicznych klientów. Były to zarówno samochody zarejestrowane przez właściciela za granicą, jak i pojazdy niezarejestrowane. W niektórych sytuacjach były one bezpłatnie użyczane spółce na okres testów, w innych – tymczasowo wynajmowane.
Nie będzie właścicielem
Spółka była przekonana, że nie musi płacić akcyzy od wewnątrzwspólnotowego nabycia tych pojazdów. Zwróciła uwagę na art. 101 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, zgodnie z którym obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego zależy od tego, czy polski podatnik nabywa prawo do rozporządzania takim pojazdem jak właściciel. Tłumaczyła, że w jej sytuacji do tego nie dojdzie, bo właścicielem pojazdów są podmioty zagraniczne, które jedynie użyczają jej auto bądź je wynajmują – wyłącznie w celu realizacji testów. W przeciwnym razie – argumentowała – każde użyczenie samochodu (np. w ramach leasingu czy najmu) pozbawiłoby wynajmującego lub leasingodawcę władztwa nad rzeczą.
Na poparcie swojego stanowiska spółka przywołała wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 marca 2015 r. (sygn. akt I GSK 1779/13) i z 21 września 2012 r. (sygn. I GSK 40/12) oraz nieprawomocny wyrok WSA w Gliwicach z 19 grudnia 2019 r. (sygn. akt III SA/Gl 820/19).
Czy testowe to osobowe
Spółka uważała też, że w jej sytuacji nie ma zastosowania art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. W świetle tego przepisu obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium Polski powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację na terytorium kraju – jeżeli podmiot występujący o taką rejestrację nie jest właścicielem auta nabytego wewnątrzwspólnotowo.
Spółka tłumaczyła, że mimo iż czasowo zarejestruje w Polsce nienależące do niej pojazdy, to nie można ich uznać za samochody osobowe, bo są to auta testowe.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że sama spółka we wniosku o interpretację zaklasyfikowała pojazdy testowe jako samochody osobowe o kodzie CN 8703. Pojazdy o takim kodzie Nomenklatury Scalonej podlegają opodatkowaniu akcyzą, niezależnie od tego, czy mają służyć testom lub badaniom – wyjaśnił.
Liczy się przemieszczenie
Dyrektor KIS wyjaśnił również, że obowiązek zapłaty akcyzy od WNT nie zależy od tego, czy dojdzie do zmiany właściciela auta, lecz od tego, czy dojdzie do przemieszczenia samochodu osobowego na terytorium Polski i wykorzystywania go w naszym kraju dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. Wskazał, że potwierdza to również wyrok NSA z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt I GSK 2330/15).
Zdaniem dyrektora KIS jedyny wyjątek od tej zasady jest przewidziany w art. 101 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie z tym przepisem obowiązek podatkowy z tytułu WNT nie wystąpi wyłącznie wtedy, gdy auto wróci za granicę przed upływem 30 dni od jego przemieszczenia na terytorium Polski.
Fiskus stwierdził więc, że skoro spółka dokona WNT bezpłatnie użyczonego jej samochodu osobowego, to powinna zapłacić akcyzę już z chwilą, gdy dokona jego czasowej rejestracji. W pozostałych przypadkach, gdy pojazd będzie wynajmowany, obowiązek podatkowy powstanie albo z chwilą przemieszczenia auta do Polski (gdy spółka zacznie wykorzystywać je jak właściciel przed jego sprowadzeniem do kraju), albo potem, gdy zacznie je wykorzystywać dla celów prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Obowiązek zapłaty akcyzy od WNT nie zależy od tego, czy zmieni się właściciel samochodu osobowego przemieszczonego na terytorium Polski
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.240.2021.2.MK