Preferencje będą też przysługiwać gorzelniom produkującym owocowy alkohol etylowy. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który został wczoraj przyjęty przez rząd.
Dokument wdraża do polskiego prawa postanowienia unijnych dyrektyw (dyrektywy 2020/262 z 19 grudnia 2019 r., tzw. horyzontalnej, dyrektywy 2020/1151 z 29 lipca 2020 r., tzw. alkoholowej). Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo.