Mali producenci wina, wyrobów fermentowanych i pośrednich będą mogli płacić o połowę niższą stawkę akcyzy niż do tej pory. Będą jednak musieli pozyskać specjalny certyfikat.

Preferencje będą też przysługiwać gorzelniom produkującym owocowy alkohol etylowy. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który został wczoraj przyjęty przez rząd.
Dokument wdraża do polskiego prawa postanowienia unijnych dyrektyw (dyrektywy 2020/262 z 19 grudnia 2019 r., tzw. horyzontalnej, dyrektywy 2020/1151 z 29 lipca 2020 r., tzw. alkoholowej). Zmiany będą wchodzić w życie stopniowo.
Już w przyszłym roku powinny obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozliczeń akcyzy od wyrobów alkoholowych. W przepisach znajdzie się mniej korzystna nowość. Z ustawy jasno będzie bowiem wynikać, że dosłodzenie piwa po zakończeniu procesu fermentacji podwyższy podstawę opodatkowania akcyzą. W ten sposób odwrócone zostaną skutki wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 17 maja 2018 r. (sygn. akt C-30/17) w sprawie polskiej Kompanii Piwowarskiej.
W lutym 2023 r. w życie wejdą postanowienia unijnej dyrektywy horyzontalnej. To oznacza, że przedsiębiorcy, którzy dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów opodatkowanych zerową stawką daniny, wolnych od podatku ze względu na przeznaczenie oraz niektórych wyrobów węglowych, będą dokumentować przemieszczenia tych towarów za pomocą elektronicznego dokumentu dostawy w systemie EMCS.
Zmienią się również zasady rozliczania sprzedaży na odległość wyrobów akcyzowych. Obecnie podatek rozliczyć musi sprzedawca towaru według zasad obowiązujących w kraju jego przeznaczenia. Po zmianach taki obowiązek spocznie na podmiocie wysyłającym lub ustanowionym przez niego przedstawicielu podatkowym.
W komunikacie o przyjęciu ustawy przez rząd poinformowano, że projekt przesuwa termin wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. Przepis o podobnej treści został jednak dodany również do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z 29 października br., nad którą pracuje obecnie Senat. Chodzi o nowelizację, która zakłada indeksację stawek akcyzy na wyroby tytoniowe i alkoholowe.
MF opublikował już projekt rozporządzenia, które przedłuża o 12 miesięcy prawo do prowadzenia papierowych ewidencji akcyzowych. Informowaliśmy o nim w „Papierowe ewidencje jeszcze do końca 2022 r.” (DGP 223/2021).
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw: przyjęty przez Radę Ministrów