- W drugiej grupie roboczej przygotowaliśmy wiele propozycji dla Ministerstwa Finansów w zakresie zmiany przepisów prawnych i polityki akcyzowej. Stanowiska te dotyczyły głównie definicji płynu do papierosów elektronicznych, ale też stawki akcyzy, kwestii obrotu płynem do papierosów elektronicznych i przepisów związanych z ochroną zdrowia. Przedstawiliśmy również propozycje dotyczące kwestii technicznych i proceduralnych, które są niezwykle istotne dla codziennej praktyki przedsiębiorstw. Dokument zawierający nasze propozycje został przekazany Ministerstwu i będzie omówiony na najbliższym spotkaniu Forum Akcyzowego – mówi Witkowski.

W wyniku licznych dyskusji i zgłoszonych propozycji przez znaczącą większość uczestników prac, grupa robocza dostrzegła pole do uzgodnienia kompromisu – właśnie w zakresie ustawowej definicji płynu do e-papierosów. Postulowano, by określać nim roztwór nadający się do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu, zawierającą glikol lub glicerynę. Jednocześnie zgłoszono jedno zdanie odrębne, w którym płynem do papierosów elektronicznych – miał by być gotowy roztwór nadający się do bezpośredniego wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną jak i bez nikotyny.