Z początkiem wakacji w resorcie finansów ruszyły prace zespołów roboczych w ramach Forum Akcyzowego. Działania wyłonionych spośród czterech 10-osobowych grup eksperckich, mają pomóc Ministerstwu Finansów rozwiązać problemy dotyczące systemu podatku akcyzowego, w zakresie funkcjonowania rynku wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz wyrobów nowatorskich. Choć nie będą one wiążące dla MF, przyjmą formę rekomendacji, a te zostaną przekute na nowe rozwiązania prawne. Co już wiemy o pracach.

Pod okiem MF

Obrady grup są jawne i transmitowane na żywo. Według Szymona Witkowskiego, szefa grupy roboczej nr. 2 w zakresie regulacji e-papierosów, wyselekcjonowane zespoły, w swoim własnym zakresie ustalają terminy spotkań i podział obowiązków między sobą. Rola ministerstwa póki, co ogranicza się do moderacji paneli - stworzenia linku na platformie Teams i obserwacji obrad przy udziale wyłonionych ekspertów. MF, na razie bez ingerencji czeka na rezultat prac.

- Dotychczas odbyły się już trzy spotkania grupy prowadzone w sposób zdalny. Członkowie mieli już okazję przedstawić swoje stanowiska, które następnie zostały przedyskutowane na forum - mówi Witkowski. - Generalnie główna istota naszych spotkań kumuluje się wokół zmian definicji płynów do e-papierosów. Wokół niej wciąż krążą wątpliwości i kontrowersje. Konkretnie w zakresie wyrobów, które powinny być objęte tą definicją. Jesteśmy w trakcie przygotowywania pisemnych propozycji dotyczących polityki akcyzowej, w tym zmian prawnych, które zostaną ujęte w zbiorczym dokumencie i następnie przedstawione Ministerstwu Finansów do końca września. Po wakacjach też ma odbyć się kolejne spotkanie grupy.

Prace wciąż trwają też w innych zespołach, każdy według swojego harmonogramu.

- W tym tygodniu przedstawię swoje własne, dotychczasowe doświadczenia z opodatkowaniem wyrobów nowatorskich. To dopiero początek, na konkrety trzeba trochę zaczekać – mówi Wojciech Krok doradca podatkowy, szef grupy roboczej nr. 3 w zakresie regulacji dot. wyrobów nowatorskich (podgrzewany tytoń).

- Podzieliśmy się zadaniami. Gros rzeczy z zakresu ekonomii ceduję na osoby o większych kompetencjach w moim panelu. To ludzie z doświadczeniem już w zakresie samego rynku tytoniowego – dodaje.

Interesy branży

Forum Akcyzowe rozpędza się, ale w tle wciąż wybrzmiewa niezadowolenie ze strony wykluczonych z prac przedstawicieli branży. Problem pojawił się w czerwcu, już na etapie samej rejestracji członków poszczególnych grup.

- Sporo pewnie osób słyszało, że przy okazji kompletowania zespołów wybuchła afera dotycząca ich składów. Poszło o kolejność zgłoszeń, szybsi chętni trafili do poszczególnych grup. Takie kryterium określiło samo MF, by nie zostało posądzone o stronniczość – mówi Wojciech Krok doradca podatkowy, szef grupy roboczej nr. 3, w zakresie regulacji dot. wyrobów nowatorskich (podgrzewany tytoń).

Taki zarzut jednak padł. Bo lista został zamknięta w kilka sekund po otwarciu naboru. Błyskawicznie powołane zostały cztery z 10-osobowych grup roboczych, które docelowo mają teraz przedstawić swoje rekomendacje dla MF.

Polscy producenci z sektora MŚP podnieśli nie małe larum i przekonują, że takie kryterium powoływania grup roboczych wyklucza reprezentatywność środowisk branżowych.

Komentuje to Szymon Parulski doradca podatkowy szef grupy roboczej nr. 1 w zakresie regulacji dot. wyrobów tytoniowych.

- Mimo sporego defetyzmu np. ze strony Philip Morris Polska Distribution, który odszedł z zespołu i niezadowolenia MŚP, dzieje się tu sporo dobrych rzeczy. W ramach swojej grupy podzieliliśmy założenia na 3 spotkania i pod koniec wakacji będziemy mieć projekt konkluzji. W naszym zespole nie ma takich animozji jak np. w grupie 2 czy 3. Chcemy dać silne wsparcie dla MF w negocjacjach z Komisją Europejską. Wszyscy skupiają się na swoim podwórku. Natomiast KE pracuje nad nowelizacją unijnych przepisów akcyzowych, które Polska musi dostosować. My jako kraj – drugi w UE producent papierosów i wyrobów tytoniowych jesteśmy odpowiednio reprezentatywnym głosem. Naszym celem jest, by te nowe regulacje uwzględniały nie tylko polską branżę, ale też konsumentów. Oni nie mają tyle pieniądze co niemieccy, a mają łatwiejsza pokusę i podaż na szarą strefę. Po pierwsze - rynek unijny wsparcie dla MF, a potem ta trudniejsza część do dyskusji, konsumencka – mówi Parulski.

Głos Podatnika

Szef pierwszej grupy zapewnia, że nie zapomina o głosach tych, którzy nie zakwalifikowali się do naboru. Ci wciąż mają szansę na przedstawienie swoich racji i opinii za pośrednictwem pilotowanego przez MF portalu Głos Podatnika. Wszelkie wnioski sukcesywnie będą rozpatrywane.

Wojciech Krawczyk, szef grupy nr. 4 w zakresie prac nad regulacjami o suszu tytoniowym twierdzi, że jest po 2 spotkaniu. Na razie bez konkretów, zespół podzielił pracę na poszczególnych uczestników. Szef jednak zapewnia, że grupa w połowie sierpnia również przedstawi swoje własne wnioski i postulaty.