Fiskus łatwiej będzie też mógł kontrolować producentów suszu tytoniowego, a sprzedawcy wielu wyrobów zawierających co najmniej 50 proc. skażonego alkoholu zaczną ewidencjonować dane swoich klientów. Osoby fizyczne, które produkują prąd z paneli słonecznych, nie będą już musiały prowadzić ewidencji ani przesyłać do urzędu skarbowego odpowiednich deklaracji.
To tylko część zmian, które wprowadza szeroko omawiana na łamach DGP nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw z 30 marca br. (Dz.U. poz. 694). Zmiany będą wchodziły w życie stopniowo. Przykładowo, opodatkowanie przeróbek konstrukcyjnych w sprowadzonych z zagranicy autach dostawczych będzie obowiązywać od lipca br. (podatek od takich przeróbek należy zapłacić dopiero w lipcu 2022 r.). Od lipca br. przeważająca większość deklaracji akcyzowych będzie też wysyłana drogą elektroniczną, a od początku 2022 r. w formie elektronicznej będą prowadzone ewidencje. Wiele innych zmian wchodzi jednak w życie już jutro.