Spytała o to spółka, która od ponad 20 lat była właścicielem nieruchomości, w której prowadzona była sezonowa działalność polegająca m.in. na wynajmie domków kempingowych oraz miejsc noclegowych w hotelu. Początkowo wypoczywali tam głównie pracownicy spółki. Potem obiekt służył również działalności komercyjnej i to do tego stopnia, że w latach poprzedzających planowaną sprzedaż tylko niewielki odsetek jego użytkowników stanowili pracownicy spółki.
Pobyty pracowników były dofinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zgodnie z obowiązującym w spółce regulaminem ZFŚS nieruchomość ta stanowiła obiekt socjalny.