Spółka z o.o. Y (podatnik VAT czynny) prowadzi działalność m.in. w zakresie usług hotelowych i restauracyjnych. We wrześniu 2019 r. podjęła decyzję o budowie na jednej z posiadanych działek dodatkowego hotelu.
W związku z tą inwestycją w okresie październik 2019 r. – luty 2020 r. poniosła wydatki (koszty administracyjne i projektowe). Łączna wartość poniesionych nakładów wyniosła 87 200 zł, w tym VAT: 14 600 zł. VAT był odliczany (w całości) na bieżąco w poszczególnych deklaracjach VAT-7 za miesiące od listopada 2019 r. do lutego 2020 r. Pozostała część wydatków nie była zaliczana w koszty uzyskania przychodów, gdyż stanowiła element wartości początkowej budowanego hotelu, który po oddaniu do użytku miał stanowić środek trwały spółki. Roboty budowlane miały się rozpocząć z początkiem kwietnia 2020 r., lecz ze względu na koronowirusa spółka wstrzymała się z rozpoczęciem prac. Ostatecznie – z uwagi na trudną sytuację finansową, w tym cofnięcie kredytu przez bank – spółka zdecydowała się zaniechać inwestycji. Protokół likwidacyjny został sporządzony 14 września 2020 r. i tego samego dnia spółka wykreśliła inwestycję z ewidencji rachunkowej. Czy w związku z zaniechaniem inwestycji Y może zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów poniesione na inwestycję wydatki (bez VAT) oraz czy musi korygować VAT odliczony od tych nakładów? Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a VAT oraz zaliczki na CIT są rozliczane na zasadach ogólnych za okresy miesięczne.

CIT