Podatnik rozliczył w 2004 roku dochody uzyskane w 2003 roku w Szwecji. Czy zwracane kwoty podatku w ramach abolicji podatkowej będą oprocentowane?
Zwrot podlega oprocentowaniu wyłącznie w przypadku, gdy decyzja określająca wysokość kwoty zwrotu nie została wydana w terminie (czyli do dochodów dotyczących 2003 roku, w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku) lub kwota zwrotu nie została wypłacona w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość kwoty zwrotu.
Oprocentowanie przysługuje w wysokości opłaty prolongacyjnej, która wynosi 50 proc. stawki odsetek za zwłokę. Oprocentowanie ustala się według stawki obowiązującej w dniu, w którym upłynął termin wypłaty kwoty zwrotu. Obecnie kwota odsetek za zwłokę wynosi 15 proc., więc gdyby stawka utrzymała się przez najbliższe miesiące, oprocentowanie zwrotu wyniosłoby 7,5 proc.