Ustawa przewiduje, że od bonów wydawanych pracownikom trzeba będzie odprowadzać podatek dochodowy; nie będzie go tylko od świadczeń rzeczowych i pieniężnych.

Nowelizacja zwalnia z podatku zapomogi dla pracowników do kwoty 638 zł rocznie wypłacane ze środków zakładowych lub z międzyzakładowych organizacji związkowych. Ponadto zgodnie z nowelą PIT uchwaloną przez Sejm 1 lipca br., podatek nie będzie odprowadzany m.in. od świadczeń rzeczowych i pieniężnych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - do 380 zł w roku podatkowym.

Odrzucona została poprawka, by zwolnienie świadczeń było do kwoty 500 zł. Nie znalazła poparcia także propozycja zwolnienia od podatku bonów, które otrzymywaliby pracownicy od pracodawców.

Senat przyjął natomiast poprawkę, która zakłada, że ustawa wejdzie w życie nie z dniem ogłoszenia, a po 14 dniach od jej opublikowania.

Ustawa obecnie wróci do Sejmu, który rozpatrzy poprawki Senatu.