Podatnik pracował w spółce realizującej kontrakt na budowę odcinka jezdni jednej z dróg krajowych. Projekt realizowano w 75 proc. ze środków bezzwrotnej pomocy z UE, a w pozostałym zakresie z budżetu państwa. Podatnik zwrócił się do organów podatkowych z pytaniem, czy jego wynagrodzenie podlega zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 1588). Pracodawca podatnika przez dwa wcześniejsze lata stosował do poboru zaliczek na PIT zwolnienie w wysokości 75 proc. naliczonego podatku. Z uwagi jednak na niejednoznaczne stanowisko organów podatkowych w tej kwestii, w ostatnim roku podatkowym tego zaniechał.

Organy podatkowe stwierdziły, że decydujące znaczenie ma fakt wypłacania wynagrodzenia z bieżącego rachunku złotowego, a nie z konta walutowego, na którym znajdują się środki na realizację projektu. Tym samym stwierdziły, że wynagrodzenie nie pochodzi ze środków unijnych. Sprawa trafiła przed WSA w Krakowie. Sąd podzielił stanowisko podatnika. W uzasadnieniu podkreślił, że przesłanki z art. 21 ust. 1 pkt 46 muszą być spełnione jednocześnie, aby móc skorzystać ze zwolnienia. Zdaniem sądu decydujące znaczenie ma pochodzenie środków na realizację projektu, a nie to, w jakiej walucie są one wypłacane jako wynagrodzenie.

Sygn. akt I SA/Kr 1555/06

Agnieszka Szymczak

Zespół Zarządzania Wiedzą Podatkową firmy Deloitte