Organy podatkowe kwestionują korzystanie z norm szacunkowych przez podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy prowadzą pełną księgowość. Jak wyjaśnia Piotr Baraniak, doradca podatkowy w kancelarii podatkowej Ożóg i Wspólnicy, osoby prowadzące działy specjalne mają możliwość ustalania dochodów pomniejszając faktyczne przychody o koszty ich uzyskania albo korzystając z norm szacunkowych dochodu.

- W obu przypadkach opodatkowanie dochodu następuje według skali, a od 2007 roku, przy prowadzeniu ksiąg możliwe jest także zastosowanie 19- proc. stawki liniowej - mówi Piotr Baraniak.

Ekspert wskazuje, że przez wiele lat korzystanie z norm szacunkowych było akceptowane przez urzędy skarbowe, do momentu publikacji na początku 2005 r. interpretacji ministra finansów. Wynika z niej, iż normy nie mają zastosowania do rolników zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

- Minister obowiązek ten łączy z uzyskaniem rocznych przychodów w wysokości co najmniej 800 tys. euro, a wywodzi go z ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalsza argumentacja odwołuje się do przepisu ustawy PIT, który stanowi, że jeżeli podatnik nie prowadzi ksiąg, dochód z działów specjalnych ustala się przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu. Jeżeli zatem rolnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, wówczas nie może już korzystać z norm.

W ocenie Piotra Baraniaka powoływanie się przez ministra na ustawę o rachunkowości nie ma uzasadnienia, bowiem nie kreuje ona obowiązków na gruncie podatkowym.

- Ustawa PIT wskazuje natomiast, że pełną księgowość muszą założyć tylko ci podatnicy, którzy uzyskali przychody w wysokości minimum 800 tys. euro, ale w rozumieniu art. 14 ustawy o PIT (z działalności gospodarczej). Tymczasem działy specjalne produkcji rolnej zostały wymienione w art. 15 ustawy - podkreśla ekspert. Dodaje, że obecnie prowadzona jest ogólnopolska kampania wszczynania postępowań i szacowania dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

- Tymczasem z ustawy PIT wynika, iż w każdym przypadku braku ksiąg rachunkowych, nawet zawinionym, rolnik ma prawo skorzystać z norm szacunkowych dochodu - wskazuje Piotr Baraniak.