Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w poniedziałek, że wartość pakietu medycznego opłaconego przez pracodawcę pracownikom jest przychodem do opodatkowania. Co muszą zrobić przedsiębiorcy, którzy tego typu świadczeń nie rozliczali podatkowo?

Umożliwienie korzystania przez pracowników z prywatnej opieki medycznej stało się w ostatnich latach niezwykle popularnym elementem pakietu świadczeń związanych z zatrudnieniem. Według szacunkowych danych może to dotyczyć prawie pół miliona pracowników objętych tego typu abonamentami. Uchwała NSA z 24 października 2011 r. (sygn. akt II FPS 7/10) dla wielu pracodawców oznacza konieczność zmierzenia się z korektą rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych nawet pięć lat wstecz.

A co z odpowiedzialnością za zaniżanie zobowiązań podatkowych?

Zgodnie z Ordynacją podatkową, począwszy od 2007 roku, podatnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania przychodu ze stosunku pracy. Ograniczeniem tej odpowiedzialności jest wysokość zaliczki, do której pobrania płatnik był zobowiązany. Oznacza to, że w większości przypadków to płatnicy, a więc pracodawcy, będą tymi, którzy poniosą ostatecznie ciężar opodatkowania. Jakkolwiek mają oni możliwość cywilnoprawnego regresu tych kwot wobec pracowników, to wątpliwe jest, aby z tej możliwości skorzystali.

Czy inaczej sytuacja będzie wyglądać w przyszłości, gdy zapewne koszt opodatkowania wartości pakietu opieki medycznej obciąży pracownika?

Tak. Warto zwrócić uwagę na inny fragment ustnego uzasadnienia uchwały NSA. Sąd potwierdził, że podatnik (pracownik) uprawniony do pakietu może nie skorzystać lub odmówić skorzystania z umowy przewidującej zapewnienie przez pracodawcę pakietów medycznych.

A zatem odmowa skorzystania z uprawnienia przewidującego i gwarantującego możliwość opieki wynikającej z zakupionego przez pracodawcę pakietu oznacza, że podatnik nieodpłatnego świadczenia z tytułu pakietu medycznego nie przyjął. W konsekwencji zaś w przypadku takiego pracownika świadczenie nie powinno podlegać opodatkowaniu.