- Poziom cen usług audytorskich w Polsce jest znacznie niższy niż w porównywalnych krajach regionu, np. w Czechach, na Węgrzech czy Słowacji. Ujawnianie wynagrodzenia biegłych w sprawozdaniach finansowych może spowodować ich zaniżanie.

● Z czego to wynika?

- Często jedynym kryterium wyboru biegłego jest cena. Znając wynagrodzenie aktualnego biegłego, łatwiej będzie zaproponować niższą cenę i spróbować podkupić klienta. Ze względu na to, że wybór biegłego w większości przypadków odbywa się co roku, spowoduje to spiralę obniżania cen. Tę sytuację obserwujemy już w przypadku obsługi spółek giełdowych, dla których wymóg ujawniania wynagrodzenia biegłych istnieje od kilku lat.

● Jak więc zapobiegać zjawisku zaniżania cen?

- Biegli powinni bezwzględnie stosować zasady ustalania wynagrodzenia na podstawie określenia pracochłonności i ustalonych stawek godzinowych. Zasady te opisane są w Kodeksie Etyki Zawodowej Biegłych Rewidentów. Krajowa Rada Biegłych Rewidentów uchwaliła też normy w zakresie minimalnej pracochłonności badania. Nadrzędnym celem biegłych rewidentów i użytkowników sprawozdań finansowych powinna być jakość badania, co wymaga niezbędnego zaangażowania czasowego i zapewnienia godziwego wynagrodzenia.