OGRANICZENIA W ODLICZANIU VAT

Zgodnie z ustawą o VAT podatnicy VAT mogą odliczyć podatek naliczony w wysokości 60 proc., lecz nie więcej niż 6 tys. zł przy kupnie lub leasingu samochodu osobowego. Nie ma natomiast możliwości odliczania VAT od kupna paliwa do takich aut.

• Podobna sytuacja z komunikatem miała miejsce teraz, po wyroku ETS w sprawie opodatkowania akcyzą energii. MF opublikował komunikat, z którego wynika, że mimo orzeczenia ETS wytwórcy energii nie mogą odzyskać bezprawnie zapłaconej akcyzy. Podatnicy takie komunikaty odbierają tak, że MF robi wszystko, aby nie przyznać się do błędu. Czy to słuszne zarzuty?

- Opinie są różne i my nie możemy mieć na nie wpływu. Myślę, że MF nie ma oporów do przyznawania się do błędów. Nie ma odgórnego nakazu, zgodnie z którym resort finansów ma robić wszystko, aby zatuszować nieprawidłowości.

• Czy nie lepiej byłoby przemilczeć takie sytuacje, niż publikować tego typu komunikaty?

- Milczenie nie byłoby lepsze. Zarówno podatnicy, jak i organy podatkowe domagają się reakcji ministerstwa w danej sprawie. Potrzebna jest interpretacja czy wytyczne, jak postąpić w konkretnej sytuacji. Chodzi o zapewnienie jednolitości stosowania prawa podatkowego. Przy tworzeniu takich interpretacji trzeba dołożyć największej staranności.

WYROK ETS W SPRAWIE AKCYZY NA ENERGIĘ

Polska nie dostosowała systemu opodatkowania energii elektrycznej akcyzą do wymogów dyrektywy od 1 stycznia 2006 r. Taki wyrok wydał wczoraj Europejski Trybunał Sprawiedliwości 12 lutego 2009 r. w sprawie Komisja przeciwko Polsce (C-475/07). Wszystko dlatego, że obowiązek podatkowy w akcyzie od energii w Polsce powstaje w momencie jej wydania przez producenta, a nie - jak przewiduje dyrektywa wspólnotowa - w momencie jej dostawy przez dystrybutora lub redystrybutora.

• Ostatnio coraz częściej pojawiają się pomysły zmian w podatkach w innych resortach. Przykładem może być projekt Ministerstwa Infrastruktury, który zakłada zmiany w opodatkowaniu ryczałtem najmu (obniżenie stawki ryczałtu na najem z 8,5 proc. do 5 proc.) czy też waloryzację kwoty służącej do amortyzacji mieszkań. Czy MF akceptuje te propozycje?

- Trudno odnieść się do tych rozwiązań, gdyż projekt MI nie został jeszcze przesłany do konsultacji do naszego resortu. To dziwna sytuacja, że projekty wcześniej otrzymują dziennikarze niż zainteresowane resorty. Należy przeanalizować ten pomysł, czy obniżka stawki ryczałtu ma sens i jakie byłyby tego skutki. Oceniając tę propozycję na gorąco, mogę powiedzieć, że tworzenie dodatkowych stawek i mnożenie wyjątków jest tylko komplikowaniem systemu. Akurat ryczałt z najmu działa dobrze. Z roku na rok rośnie liczba podatników rozliczających najem w tej formie. Samo rozliczenie z tego tytułu jest proste. Czasem poprawianie z dobrego na lepsze może nie przynieść zamierzonych rezultatów.

• Czy podatnicy mogą liczyć na jakieś zmiany podatkowe jeszcze w tym roku?

- Oczywiście, że tak. Nie będą to zmiany tak spektakularne jak zeszłoroczne nowelizacje, ale myślę, że będą równie ważne. Można tu wymienić nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o opłacie skarbowej, które są już po pierwszym czytaniu w Sejmie i wprowadzą uproszczenia w składaniu deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. To może być kluczowa zmiana, gdyż będzie mogło z niej skorzystać nawet kilka milionów obywateli. Mamy już gotowe rozporządzenie wykonawcze do tej nowelizacji, które umożliwi podatnikom składanie deklaracji drogą elektroniczną. W tym roku chcemy, żeby był to PIT-37.

• Czy podatnicy skorzystają z tej możliwości jeszcze w rozliczeniu za 2008 rok?

- Mam nadzieję, że tak. Im szybciej ustawy przejdą przez parlament i prezydenta, tym lepiej. Myślę, że większych opóźnień w tym zakresie być nie powinno. Trzeba bowiem pamiętać, że wprowadzenie e-deklaracji miało wyeliminować papierowe deklaracje podatkowe. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami podatnik, który chciał złożyć deklarację drogą elektroniczną, musiał najpierw pisemnie zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego, że zamierza rozliczyć się w sposób elektroniczny. W związku z tym mimo wyboru formy wirtualnego rozliczenia podatnik nadal musiał najpierw korzystać z opcji papierowej. Proponowane zmiany w tym zakresie ułatwią życie podatnikom i urzędom skarbowym. Chciałbym, abyśmy odchodzili od administracji papierowej na rzecz administracji elektronicznej.

• Nad czym jeszcze pracuje MF?

- Trwają dyskusje nad nowymi rozwiązaniami, aby nie nowelizować ustaw PIT i CIT, ale aby opracować nowe akty. Założenie jest, aby osobno opodatkowywać dochody osobiste i osobno dochody z działalności gospodarczej. Jednak w tym zakresie podstawą będzie dobra koncepcja. Po jej opracowaniu przystąpimy do tworzenia projektów.

• Na pewno będą zmiany w stosowaniu kas fiskalnych.

- Z kasami fiskalnymi mamy teraz taką sytuację, że rzecznik praw obywatelskich złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego, podważając uprawnienia ministra finansów do m.in. przedłużania zwolnień od stosowania kas fiskalnych dla poszczególnych grup podatników. Prace nad nowym rozporządzeniem będą w dużej mierze zależały od orzeczenia TK. Obecne rozporządzenie obowiązuje do końca roku, więc jest jeszcze trochę czasu na opracowanie kolejnych rozwiązań. Na pewno nie będzie sytuacji, że nowe rozporządzenie będzie podpisane 28 grudnia 2009 r., z mocą od 1 stycznia 2010 r., i obejmie nową grupę podatników obowiązkiem posiadania kas.

Projekt rozporządzenia powinien być gotowy na jesieni. Jeśli nowa grupa podatników będzie musiała stosować w swojej działalności kasy rejestrujące, przedsiębiorcy otrzymają odpowiednio długą vacatio legis na przygotowanie się do tego obowiązku.