Limit zwrotu VAT na materiały budowlane powinien być obliczany każdorazowo przed złożeniem wniosku.
Zwrot VAT na materiały budowlane jest ograniczony limitami ustalanymi odrębnie dla budowy i remontu. Dotyczą one okresów pięcioletnich liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku. Na wysokość limitów wpływa cena 1 mkw powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania. Do wniosków składanych w II kwartale 2011 r. przyjmowana będzie cena ogłoszona za IV kwartał 2010 r. w wysokości 3979 zł, tj. o 678 zł niższa niż w III kwartale ubiegłego roku. Na skutek obniżki maksymalne kwoty zwrotu zmniejszą się o kilka tysięcy. Dla osób, które składały już wnioski, pięcioletnie limity zwrotu ulegają podwyższeniu wraz ze wzrostem ceny, co potwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 24 czerwca 2009 r. (nr DD3/066/48/KDJ/09/608). Czy osoby składające kolejny wniosek odczują spadek ceny?
Zdaniem Iwony Kaczanowskiej, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w MDDP Doradztwo Podatkowe, zarówno wzrost ceny 1 mkw., jak i jej spadek wpływają na wartość dostępnego limitu zwrotu różnicy podatku. Data złożenia pierwszego wniosku ma znaczenie jedynie z punktu widzenia liczenia początku 5-letniego okresu, w którym obowiązują limity.
– W dacie złożenia każdego kolejnego wniosku wartość dostępnego limitu powinna być zatem aktualizowana w związku z koniecznością uwzględnienia bieżących średnich kosztów budowy 1 mkw. powierzchni użytkowej w Polsce – podkreśla nasza rozmówczyni.
Iwona Kaczanowska argumentuje, że przepisy ustawy o zwrocie osobom fizycznym podatku VAT od niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) wskazują, że dla obliczenia kwoty limitu należy brać pod uwagę cenę 1 mkw. ostatnio ogłoszoną przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot.
– Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisów, limit zwrotu powinien być obliczany każdorazowo przed złożeniem wniosku – stwierdza Iwona Kaczanowska.
Maksymalna wartość kwoty zwrotu do wykorzystania w danym okresie jest zatem pochodną bieżącego wskaźnika cen publikowanego przez GUS.