Sponsoring aplikacji mobilnych na gruncie podatku VAT rozlicza się jak czynności reklamowe świadczone drogą elektroniczną.
Reklamodawcy coraz częściej korzystają z nowoczesnej techniki przesyłania informacji i są sponsorami aplikacji, zyskując możliwość prezentacji swojego logo.
– W związku z rozwojem telefonii komórkowej, która staje się jednym z głównych dostawców informacji i usług, aplikacje mobilne są łatwym i szybkim sposobem dotarcia do klienta przez reklamodawców – komentuje Marcin Zawadzki, ekspert podatkowy z Ernst & Young.